Emine Demir

Hemşire

2017 yılında Altıneller Sağlık Meslek Lisesinden derece ile mezun olmuştur. Eğitimini, özel ve devlet hastanelerinde tamamlamıştır. Çeşitli Özel hastanelerin dahiliye, üroloji, genel cerrahi, göz, çocuk yoğun bakım, ameliyathane, kadın hastalıkları, kardiyovasküler cerrahi ve acil servislerinde görev yapmıştır. 2020 yılında Adana’da kurulan Central Sağlıklı Yaşam Merkezi bünyesinde baş hemşire olarak mesleğine devam etmektedir.